BENVINGUTS · BIENVENIDOS · WELLCOME

Hivernacle Barceló

Família Barceló

 • Una gran família de sis generacions dedicades al cultiu de la flor.

  Una gran familia de seis generaciones dedicadas al cultivo de la flor.

  A great family of six generations dedicated flower's crop.

 • Hivernacle Barceló BENVINGUTS · BIENVENIDOS · WELLCOME
 • Des de 1832 es tenen dades que la "Família Barceló" cultiva les primeres flors a la zona de Les Corts, Barcelona.

  Al cap d'uns anys s'obre la primera parada de venda de flors a la Rambla de les Flors de Barcelona.

  La família segueix creixent i es traslladen els cultius a la zona de Gavà i Manresa seguint amb la tradició i delicadesa de les seves flors.

  Ampliant els seus cultius decideixen que gran part d´aquests passin al municipi de Begues, un espai al mig de la natura i que transmet l'essència de les arrels de la família.

 • Desde 1832 se tienen datos que la "Familia Barceló" cultiva las primeras flores en la zona de Las Cortes, Barcelona.

  Al cabo de unos años se abre la primera parada de venta de flores en la Rambla de las Flores de Barcelona.

  La familia sigue creciendo y se trasladan los cultivos a la zona de Gavà y Manresa siguiendo con la tradición y delicadeza de sus flores.

  Ampliando sus cultivos deciden que gran parte de estos pasen al municipio de Begues, un espacio en medio de la naturaleza y que transmite la esencia de las raíces de la familia.

 • Since 1832, there is information that "the Family Barceló" cultivated the first flowers in the area of Les Corts, Barcelona.

  After a few years, he openned the first shop of flowers of the Rambla de Las Flores in Barcelona.

  The family continues to grow the crops are moved to the area of Gavà and Manresa, following the tradition and the delicacy of its flowers.

  Expanding their crops, they decide that a large part of the crops were moved to the municipality of Begues, a space in the middle of nature and the Garraf Natural Park where the essence of the family's roots is transmitted.

 • Hivernacle Barceló BENVINGUTS · BIENVENIDOS · WELLCOME
 • Hivernacle Barceló